om mig

Kort om vem jag är

Jag är född 1967, uppvuxen i Kiruna och bodde där under merparten av mitt liv men flyttade till Göteborg 2008 tillsammans med min familj. En gång i tiden hade jag en tanke om att bli musikant, men så blev det inte. Musiken har dock funnits där under stora delar av mitt liv, även om den fick sitta i väntrummet under lite mer än femton år. Idag vet jag varför.
Jag var arton och pluggade musik och från ena dagen till den andra kunde jag inte spela mer. Jag hade fått Fokal dystoni. Detta visste jag ingenting om förrän fram tills för ett par år sedan. Idag är jag nog lite mer kompis med musiken igen, även om dystonin finns där.
Och så kom ju vardagarna emellan också, ni vet. Barn, jobb och sånt där.

I samband med att jag fick barn så insjuknade min mamma i Alzheimer. Något år efter detta började jag skriva. Jag hade fått lite övning genom att skriva i mitt jobb och den färdigheten gjorde startsträckan kortare. Det blev tydligt för mig hur mycket orden betydde och de blev först ställföreträdare för tonerna och musiken, tror jag. Men det är den senare delen av historien.

Den tidigare började faktiskt med min pappa. "Ord ur ord" och andra lekar från tidig ålder som jag verkligen gillade hjälpte mig att se glädjen i språket, det roliga i att kombinera alla "byggklossar". Så intresset fanns tidigt, men föll i dvala tills jag var i trettiofemårsåldern.
Nu skriver jag bara av lust. Jag älskar att försöka hitta kärnan i det jag vill få fram - även om det är utmanande många gånger - och hoppas få ägna mig åt skrivandet ännu mer framöver.